0 800 303 0859-18пн-пт
Меню

Австралійські стандарти кодування МКХ-10-АМ і АКМІ

24 Лис. 2020

У грудні 2019 року Міністерство розвитку економіки України затвердило національні класифікатори захворювань, призначені для уніфікації кодування медичних втручань, дані про які отримані в ході надання допомоги, відбиті в медичній документації та медичних інформаційних системах (МІС).

Справочник врача МКБ-10

Класифікатори отримали назви ПК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» та ПК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій». Вони містять понад 18 тисяч причин, які можуть змусити пацієнта відчути нездужання і звернутися за допомогою до профільного фахівця. Класифікатори МКХ-10 доступні онлайн.

Враховуючи широке впровадження електронних медичних записів на рівні поліклінік і стаціонарів, як очікується, класифікатори дозволять уніфікувати дані, які вносяться в міс і збирати статистику в електронному вигляді.

Класифікатори дозволять уніфікувати дані, які вносяться в МІС, та збирати статистику в електронному вигляді. При кодуванні діагнозу і інтервенцій кожен випадок буде віднесений до своєї діагностично спорідненої групи, на основі якої НСЗУ буде проводити оплату медичних послуг. Розпорядження МОЗ та Кабінету Міністрів України робить ці класифікатори обов’язковими для використання медичними установами по всій країні.

Дані класифікатори розроблені Міністерством охорони здоров’я на основі австралійської модифікації Міжнародного статистичного класифікатора хвороб МКБ-10-АМ.

Довідник лікаря МКХ-10 являє собою статистичний класифікатор хвороб, призначений для кодифікації діагнозів і інтервенцій з клінічних визначень в буквено-цифровий, або числовий код. Наявність коду по МКХ-10 дозволяє систематично реєструвати, аналізувати, інтерпретувати і зіставляти дані про захворюваність і медичні інтервенції.

Структура МКХ-10

Спочатку систему МКХ використовували для класифікації причин смертності, відбитих у свідченнях про смерть. Пізніше її дія поширилася і на діагнози захворювань.

Довідник захворювань МКХ призначений для класифікації насамперед хвороб і травм, які мають чітко сформульований діагноз. Це, зокрема, ознаки, симптоми, відхилення від норми, а також скарги та обставини, які лікар може виявити під час огляду та опитування пацієнта, і зафіксувати їх у медичній документації. Варто відзначити, що далеко не кожну проблему, або причину звернення за медичними послугами можна класифікувати за допомогою МКХ.

Міжнародна класифікація хвороб побудована на анатомічному принципі, а розділи класифікатора відповідають назвам розділів в МКХ-10 ВООЗ. Це забезпечує узгодженість класифікації хвороб. Класифікатор також включає список можливих маніпуляцій і втручань, які можуть проводитися в медустановах будь-якої форми власності та амбулаторних установах, включаючи суміжні медичні втручання, а також стоматологічні послуги та процедури.

Проблема

Австралійські стандарти МКХ-10-АМ і АКМІ та стандарти, які діяли в Україні до 2019 року, значно розходяться у визначенні ряду важливих термінів і понять, а також підходів до забезпечення кодування хвороб і інтервенцій, які стосуються сечовидільної системи, вагітності, пологів і післяпологового періоду, а також деяких станів, які виникають в перинатальний період. Зокрема, Україна довго використовувала рекомендований ВООЗ підхід до визначення понять:

  • перинатального періоду і перинатальної смертності;
  • викидня і мертвонародження;
  • переривання вагітності після 20 тижнів;
  • допомоги новонародженим до 26 тижнів.

Досі в ряді випадків медичний персонал стикається зі складнощами, пов’язаними з цими розбіжностями. Остаточний перехід до стандартів кодування МКХ-10-АМ і АКМІ вимагає певних адміністративних і організаційних зусиль на місцях, але серйозні перешкоди для впровадження і використання класифікатора в Україні в цілому відсутні.

Його інтегрованість з аналогічними класифікаторами, які діють в інших країнах, дозволяє порівнювати статистичні дані щодо захворюваності та смертності на міжнародному рівні, що особливо важливо на тлі пандемії COVID-19.