0 800 303 0859-18пн-пт
Меню

Етап “Диагностика”

Діагностика – один із найважливіших і найбільш відповідальних етапів впровадження нашої системи у вашому закладі.

Етап діагностичних робіт в ході впровадження медичної інформаційної системи “ЕМСІМЕД” на об’єкті автоматизації (лікувально-профілактичному закладі) замовника є одним із ключових процесів в нашій роботі з клієнтами. Від повноти і правильності його проведення залежить кінцева сукупна вартість володіння системою, терміни впровадження, повнота і комфорт в повсякденному використанні системи.

Головною метою цього етапу є оптимізація сукупної вартості володіння МІС з урахуванням доступних ресурсів замовника та задач, які мають бути вирішені в медустанові за допомогою МІС “ЕМСІМЕД”. Діагностика зазвичай проводиться в період спільних консультацій в процесі підготовки технічної та договірної документації по проекту автоматизації.

Етап «Діагностика» - Впровадження МІС «ЕМСіМЕД»

Результат етапу діагностики – повний перелік товарів, послуг і ліцензій на ПЗ, які необхідно придбати для успішного і надійного функціонування медичної інформаційної системи “ЕМСІМЕД” . Більшість з перерахованих витрат замовник отримає вже в точному грошовому еквіваленті.

Що ж таке сукупна вартість володіння інформаційною системою? Всупереч існуючій думці, це не просто вартість (ціна), яку покупець платить за товар в момент покупки. Це загальна величина цільових витрат, які має нести власник із моменту вступу в стан володіння до моменту виходу зі стану володіння і виконання власником повного обсягу зобов’язань, пов’язаних із володінням.

Структура сукупної вартості володіння будь-якої інформаційної системи виглядає наступним чином:

1. Витрати на технічне забезпечення

Витрати на створення комп’ютерного парку

Товари

Роялті

Послуги (роботи)

Витрати на інфраструктуру обчислювальних мереж

Товари

Роялті

Послуги

Витрати на додаткове обладнання

Товари

Послуги

2. Витрати на інформаційну систему

Товари

Роялті

3. Витрати на впровадження інформаційної системи

Послуги

4. Витрати на експлуатацію та супровід інформаційної системи

Послуги

Крім трьох явно зазначених груп витрат (товари, роялті або плата за право використання авторських прав на ПЗ та послуги) є ще дві неявні, непрямі групи витрат: час і нерви співробітників замовника. Нераціональне використання робочого часу персоналу призведе до меншої результативності, а «нервовий стан» – до зменшення ефективності та продуктивності праці, що також негативно відіб’ється на відносинах з клієнтами (пацієнтами) замовника. На жаль, точно обчислити грошовий еквівалент непрямих витрат не видається можливим, але можна оптимізувати процес впровадження і мінімізувати непрямі витрати.

Яким же чином ми оптимізуємо сукупну вартість володіння в ході діагностичного етапу впровадження?

В основі етапу діагностики, який проводиться нашими фахівцями, – системний підхід, відпрацьовані методики, великий досвід роботи, орієнтація на кінцевий результат і вимоги замовника, облік доступних ресурсів замовника, увага до деталей і спільні консультації із замовником.

Першим і основним кроком у процесі діагностики лікувально-профілактичного закладу як об’єкта автоматизації є визначення кількості автоматизованих робочих місць, на яких працюватиме медична інформаційна система «ЕМСІМЕД». Під робочим місцем ми розуміємо персональний комп’ютер (ноутбук, десктоп, термінал), який підключений до локально-обчислювальної мережі. Також робочим місцем вважається діагностичне або лабораторне обладнання, яке може підключатися безпосередньо до ЛВС установи. У ході передпродажних консультацій і демонстрацій замовники зазвичай отримують досить точне уявлення про те, скільки робочих місць потрібно організувати, для яких співробітників, в яких відділах і для яких завдань. У ході діагностики та консультацій відбувається остаточне уточнення кількості робочих місць відповідно до наявного штатного розкладу, функціональних обов’язків співробітників, вимог до результату і процесу роботи персоналу та всієї установи в цілому, а також з урахуванням п’ятирічної перспективи розвитку організації.

Цей етап супроводжується діагностикою організаційної структури медичної установи та штатного розкладу, завдяки чому ми пропонуємо нашим замовникам відразу визначити кількість робочих місць з урахуванням автоматизації всієї організації, всіх підрозділів і всіх співробітників, які можуть використовувати медичну інформаційну систему у своїй повсякденній діяльності. При цьому ми переслідуємо такі цілі:

Оскільки медична інформаційна система “ЕМСІМЕД” представляє собою конструктор основних модулів і функціональних компонент, на другому етапі діагностики зазвичай відбувається уточнення вимог до комплектації МІС вже за відомими функціональними обов’язками співробітників, діяльність яких підлягає автоматизації. На цьому етапі ми оптимізуємо вартість ліцензій для наших замовників з урахуванням реальних потреб, процесів і завдань.

На третьому етапі діагностики ми з’ясовуємо особливості документообігу організації, складаємо вимоги до формування звітних та статистичних даних. Цей етап особливо важливий для великих медичних установ, які використовують додаткові форми документів і звітів, не стандартизованих МОЗ України. Створення документообігу, особливо за наявності нестандартних форм і звітів, є одним з найскладніших, найтриваліших і найдорожчих етапів впровадження будь-якої інформаційної системи. У ході цього етапу діагностики наші фахівці проводять спільні консультації з замовником, результатом яких є оптимізований перелік необхідних документальних форм, що підлягають виготовленню в МІС.

Наступний етап діагностики спрямований на вивчення медичного та лабораторного обладнання, яке необхідно підключити до медичної інформаційної системи. Наші фахівці проводять попередню технічну експертизу, щоб з’ясувати, чи можна дане устаткування підключити до системи з автоматичним режимом роботи, чи готове обладнання до такого підключення, які будуть витрати на підключення обладнання. У ході цього етапу ми оптимізуємо для наших замовників вартість ліцензування обладнання та вартість робіт з його підключення. На відміну від інших постачальників, ми оцінюємо вартість таких робіт з реальними тимчасовими витратами і складністю і не використовуємо завищену фіксовану ставку, яка зазвичай значно вища за реальну вартість робіт. На практиці, з урахуванням безлічі технічних нюансів і відсутності стандартів, остаточна можливість підключення обладнання з’ясовується тільки в процесі його підключення, тому у разі неможливості підключення ми повертаємо клієнту гроші за ліцензії та частково за роботи. Точність попередньої діагностики обладнання на предмет підключення до МІС становить приблизно 85-95%, а у разі обладнання з протоколом DICOM3 – практично 100%. Крім визначення вартості робіт метою попередньої діагностики також є складання переліку робіт, які потрібно провести з обладнанням перед підключенням до МІС. Зазвичай ці роботи виконують фахівці виробника устаткування і на це витрачається певний час.

П’ятий етап діагностики проводиться за необхідності, а також за наявності у замовника комп’ютерного парку і мережевої інфраструктури. У ході цих робіт проводиться інвентаризація комп’ютерного та мережевого обладнання та СКС, що вивчається на предмет відповідності мінімальним технічним вимогам для стабільного і комфортного функціонування медичної інформаційної системи. В обов’язковому порядку проводиться перевірка існуючої техніки і можливості підключення до ЛВС на запланованих до автоматизації робочих місцях персоналу. Метою цього етапу є оптимізація витрат на модернізацію і розширення комп’ютерного парку і мережевої інфраструктури замовника.

Під час діагностики та консультацій ми проводимо також організаційні заходи, які передують процесу впровадження медичної інформаційної системи. До числа організаційних заходів належать:

Основною метою організаційних заходів є зменшення непрямих витрат (робочий час і нерви персоналу і адміністрації замовника). Вкрай важливо виділити з боку клієнта адміністративного співробітника (менеджера проекту впровадження), який би мав час і повноваження здійснювати оперативне керівництво процесами впровадження.

Хто і як проводить діагностику лікувально-профілактичного закладу як об’єкта автоматизації?

Цей етап проводиться спільно із замовником. Ми надаємо методики, рекомендації, зведені таблиці, анкети, консультації – все, що вам буде необхідно в процесі збору інформації. Ми підкажемо, якому співробітникові за посадовими обов’язками буде простіше вирішити ту чи іншу задачу; роз’яснимо, чому і для чого потрібно виконати ту чи іншу роботу; надамо алгоритм роботи. Порекомендуємо спосіб організації процесу діагностики в установі з урахуванням її особливостей та зайнятості персоналу. У разі необхідності та за бажанням замовника ми залучаємо до робіт перевірені компанії, які спеціалізуються в конкретній галузі (постачальники, проектні організації, системні інтегратори і т. д.)

Більш конкретно про методики, вимоги і результатах процесу діагностики ви дізнаєтеся зі статей, присвячених конкретним етапам впровадження.