0 800 303 0859-18пн-пт
Меню

Технічні вимоги Медичної Інформаційної Системи «ЕМСІМЕД»

Підбір необхідної комп’ютерної техніки для функціонування медичної інформаційної системи ЕМСІМЕД вимагає певної уваги, адже необхідно збалансувати відразу кілька факторів:

Кожен лікувально-профілактичний заклад є унікальним щодо потенційного навантаження на систему і перелічених вище вимог, тому і проектування краще здійснювати індивідуально. Як правило, в невеликих і середніх медичних установах немає штатного фахівця з адміністрування інформаційних систем і обслуговування комп’ютерної техніки. Для таких установ в процесі діагностики наша компанія надає повний спектр послуг, пов’язаних з підбором «заліза», починаючи від розрахунку навантаження і складання точних технічних специфікацій і закінчуючи покупкою і налаштуванням обладнання. Для великих установ, в штаті яких є ІТ-фахівці, наша допомога також може бути корисною на стадії проектування.

У цій статті ми розповімо про основні моменти, які необхідно враховувати під час підбору комп’ютерної та іншої техніки, а також вкажемо мінімальні і рекомендовані вимоги до конфігурації на основі досвіду наших впроваджень.

Перш за все, необхідно визначитися, на чому будуть працювати користувачі МІС «ЕМСіМЕД».

Є два основні варіанти:

  1. на звичайних ПК (десктоп, ноутбук) з прямим підключенням до серверів МІС
  2. за допомогою термінального доступу.

Термінальний доступ — доступ до інформаційної системи, організований так, що локальна машина-термінал не виконує обчислювальної роботи, а лише перенаправляє введення інформації (від миші і клавіатури) на центральну машину (термінальний сервер) і відображає графічну інформацію на монітор. Причому вся обчислювальна робота в термінальній системі виконується на центральній машині.

Термінальний доступ може бути реалізований за допомогою «тонких клієнтів» або так званих «бездискових робочих станцій» з незначними обчислювальними потужностями. Вартість «тонких клієнтів» невисока в порівнянні зі звичайними комп’ютерами, але ця економія частково компенсується введенням досить вимогливого до ресурсів сервера термінального доступу, який буде підтримувати робочі сесії користувачів. Перевагою термінального доступу можна назвати підвищену безпеку даних, контроль за роботою користувачів, спрощене адміністрування всієї системи. В цілому, використання термінального доступу економічно ефективне для середніх і великих медичних установ з кількістю користувачів від 100 осіб.

В процесі роботи МІС «ЕМСіМЕД» використовує такі серверні програмні компоненти:

    1. Сервер управління базами даних на основі продуктів Microsoft SQL Server (Сервер БД)
    2. Сервер додатків на підставі технологій COM + від Microsoft (AppСервер)
    3. Сервер зберігання зображень і управління DICOM-пристроями (PACS server власної розробки).

Всі три компоненти функціонують під управлінням Windows Server 2012 або вище. У разі, якщо використовується термінальний доступ, додатково потрібна програмна компонента управління термінальним доступом, яка, входить до складу Windows Server. Всі три компоненти по-різному використовують компоненти фізичного сервера, наприклад, сервер БД потребує швидкої дискової відмовостійкої системи, для PACS-сервера потрібні дискові сховища великого об’єму, але не обов’язково швидкі. Для термінального сервера потрібен великий об’єму оперативної пам’яті і багатоядерні процесори.

Таблиця навантаження на серверні компоненти

Таблиця навантаження на серверні компоненти

Технічно всі програмні компоненти серверної частини можна розмістити на одному фізичному сервері. Однак такий підхід ми рекомендуємо для невеликих організацій, з кількістю користувачів до 25 осіб. За більшої кількості користувачів, а також за наявності жорстких вимог до відмовостійкості або резервування даних, доцільно розподілити програмні серверні компоненти на різні фізичні сервери.

У загальному випадку інформаційно-телекомунікаційна система, у складі якої використовується медична інформаційна система «ЕМСІМЕД», повинна відповідати таким мінімальним вимогам:

Вимоги до технічних засобів

[table id=4 /]

Вимоги до програмних засобів

[table id=5 /]

Таблиця доцільності використання фізичних серверів

[table id=3 /]
*Може не використовуватися
Технічні вимоги до App і PACS серверів нижчі, ніж до сервера БД, але для PACS-сервера рекомендується використовувати надійне дисковий сховище збільшеного обсягу. Залежно від кількості пацієнтів і використовуваних протоколів рекомендується використовувати дисковий простір від 1 Тб і вище, тоді як для App-сервера обсяг дискового простору може становити від 300 Гб.

Мінімальні системні вимоги до типових конфігурацій серверів
[table id=6 /]
[table id=7 /]
[table id=8 /]
[table id=9 /]
[table id=10 /]
[table id=11 /]
[table id=12 /]
[table id=13 /]
Для каждого устройства необходимо наличие бесперебойного источника питания.

Требования к программному обеспечению для серверов:

Программное обеспечение (для сервера БД):

Системные требования для компьютера конечного пользователя (толстый клиент):

Процессор: 2 core Intel/AMD 2 GHz и выше Видеокарта: Любая
Оперативная память: 1 Гб и выше
Операционная система: Windows Pro/ 8 Pro/10
Программное обеспечение: NET Framework 3.5

Для всех компьютеров необходимо наличие монитора, клавиатуры, мыши, сетевого адаптера

Системные требования для компьютера конечного пользователя (тонкий клиент):

Процессор: Intel, AMD 1,6 GHz и выше
Видеокарта: Любая
Оперативная память: 256 Мб и выше

Требования к сетевому оборудованию:

Пропускная способность сети автоматизированного рабочего места (АРМ) – 100 Мб/с
Пропускная способность оборудования DICOM 3 – 1000 Мб/с

Требования к сети:

Необходим доступ клиента к серверу по сети по протоколу TCP/IP.
Желательна (но не обязательна) работа клиента и сервера в одном домене Windows.

Дополнительное оборудование:

МИС «ЭМСИМЕД» позволяет работать с любыми принтерами и сканерами штрих-кодов.

На сегодняшний день в МИС «ЭМСИМЕД» есть поддержка трех электронных контрольно-кассовых регистраторов (ЭККР):

Подключение к системе «ЭМСИМЕД» других ЭККР возможно только после детального изучения технических характеристик и документации оборудования.

Информационно-телекоммуникационная система, в составе которой используется медицинская информационная система «ЭМСИМЕД», должна соответствовать следующим минимальным требованиям к своему аппаратно-программному обеспечению:

Прикладная среда развертывания МИС ЭМСИМЕД:

Для кожного пристрою необхідна наявність безперебійного джерела живлення.

Вимоги до програмного забезпечення для серверів:Операційна система:

Системні вимоги для комп’ютера кінцевого користувача («товстий» клієнт):

Для всіх комп’ютерів необхідна наявність монітора, клавіатури, миші, мережевого адаптера.

Системні вимоги для комп’ютера кінцевого користувача («тонкий клієнт»):

Вимоги до мережевого обладнання:

Вимоги до мережі:

Додаткове обладнання:

МІС «ЕМСІМЕД» дозволяє працювати з будь-якими принтерами і сканерами штрих-кодів.

На сьогоднішній день в МІС « ЕМСІМЕД» є підтримка трьох електронних контрольно-касових реєстраторів ( ЕККР):

Підключення до системи «ЕМСІМЕД» інших ЕККР можливе тільки після детального вивчення технічних характеристик та документації обладнання.

Інформаційно-телекомунікаційна система, в складі якої використовується медична інформаційна система «ЕМСІМЕД», має відповідати таким мінімальним вимогам до свого апаратно-програмного забезпечення:

Прикладне середовище розгортання МІС ЕМСІМЕД:
1. контролер домену – служба Active Directory в складі ОС клієнт-серверного компоненту МІС ЕМСІМЕД;
2. сервер додатків – Application server role App-V;
3. файлове сховище медичних зображень – компонент ЕMCMED PACS (за необхідності);
4. СКБД – розробник Майкрософт (Microsoft Corporation, MS SQL), які визначені в позитивному експертному висновку за результатами державної експертизи у галузі технічного захисту інформації МІС ЕМСІМЕД як відповідного компонента прикладного середовища розгортання МІС ЕМСІМЕД.