0 800 303 0859-18пн-пт
Меню

Національні проекти

Автоматизація клініки Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського

Автоматизація клініки Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. ЯновськогоСьогодні Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського (НІФП) – єдина головна науково-дослідна установа в Україні, яка займається різнобічними науковими, науково-дослідними та організаційно-методичними аспектами удосконалення фтизіатричної і пульмонологічної допомоги населенню і має унікальне оснащення і висококваліфікований кадровий потенціал.

Головною метою існування НІФП є проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, координація планування і виконання наукових досліджень, які проводяться іншими установами, а також науково-методичне керівництво лікувально-профілактичними закладами охорони здоров’я України в галузі фтизіатрії і пульмонології.

За роки існування інститут пройшов важкий шлях, який зробив вагомий внесок у розвиток і становлення медичної науки в нашій країні. Структура інституту змінювалася залежно від основних напрямків наукових досліджень.

У сучасних умовах інститут працює за такими науковими напрямками:

На сьогоднішній день в інституті працюють близько 700 співробітників, серед них – 1 академік НАМН України, 1 член-кореспондент НАМН України, 25 докторів та понад 75 кандидатів наук.

Інститут є головною установою країни за своїм профілем. На його базі працює позаштатний головний фтизіатр і пульмонолог Міністерства охорони здоров’я України. Тут розташована кафедра туберкульозу Київської медичної академії післядипломної освіти, функціонують Республіканський пульмонологічний центр для дорослих і Республіканський центр алергічних захворювань легень.

Для того, щоб робота медичного штату такого великого і значущого медичного закладу України стала більш ефективною і сучасною, протягом останніх кількох років проводилися роботи із запровадження програмно-апаратного комплексу «Автоматизованої медичної інформаційної системи» (ПАК Аміса) на базі спеціалізованого програмного забезпечення «ЕМСіМЕД », і вже в березні 2016 року в клініці Інституту була успішно реалізована і введена в промислову експлуатацію передова медична система.

ПАК Аміса орієнтована на досягнення таких цілей:

Тепер з упевненістю можна сказати, що на сьогоднішній день робота медичного персоналу Інституту фтизіатрії і пульмонології перейшла на більш високий сучасний і технологічний рівень, оскільки раніше ручна довга і рутинна робота зараз повністю автоматизована: від ведення електронних карт пацієнтів з історією хвороби до обліку медикаментів, господарських засобів і різних витратних матеріалів.

Офіційний сайт: http: www.ifp.kiev.ua