0 800 303 0859-18пн-пт
Меню

MVP центрального компоненту E-Health МОЗ України

MVP (minimum viable product) – мінімальний функціональний продукт (МФП), який можна надати користувачам для використання та який забезпечує базові потреби для закладів охорони здоров’я, які поступово приєднуються до центрального компоненту E-Health МОЗ України.

MVP - МФП (мінімально функціональний продукт) центрального компоненту E-Health МОЗ України

Центральний компонент E-HealthМОЗ України є першою версією програмно-апаратного рішення, яке покликане, по-перше, впровадити базовий набір програмно-процесної функціональності для підтримки реформи на рівні первинної ланки системи охорони здоров’я, а, по-друге, закласти фундамент та створити програмно-апаратну інфраструктуру для поступового впровадження та eHealth на Національному рівні.

Відповідно до потреб та першочергових завдань, які буде виконувати центральний компонент E-HealthМОЗ України, до складу MVP входитимуть наступні компоненти:

Усі вищеперелічені реєстри є окремими компонентами системи та є доступними через визначений програмний інтерфейс (REST API). Доступ до реєстрів є захищеним та доступним медичним інформаційним системам, які відповідатимуть встановленим стандартам та підтвердять спроможність забезпечити належну роботу свого програмного продукту, та системі управління НСЗУ.

Таким чином, створюється інформаційний фундамент та технічна інфраструктура необхідна для функціонування центрального компоненту E-HealthМОЗ України. Держава у особі МОЗ та НСЗУ є відповідальною за базову технічну інфраструктуру та правила роботи з інформацією. За таких умов держава не надає сервіс безпосередньо користувачу системи (пацієнту, лікарю та закладу охорони здоров’я), натомість створює умови для широкого впровадження програмних продуктів на місцевому рівні на засадах ринкових відносин та чесної конкуренції. Такий підхід забезпечить гнучкість та багатофунціональність інформаційної системи, доступ до якої буде можливий як на ПК, так і планшетах та смартфонах.

Основними реєстрами є реєстри пацієнтів, ЗОЗ та медичних працівників. Інформаційна система пов’язує записи про пацієнта, сімейного лікаря та ЗОЗ у відповідний контракт у реєстрі контрактів та угод. Підготовка та запровадження пов’язаних реєстрів та угод є першим етапом втілення MVP.

Маючи інформацію з реєстру пацієнтів, реєстру медичних працівників та реєстру лікарських засобів, система зможе об’єднати необхідну інформацію та створити умови для формування електронного рецепту (e-prescription), який виписаний певним лікарем для певного пацієнта з певною діючою речовиною із дозуванням в межах переліку МНН, які відшкодовує держава.

За допомогою інформаційної системи центрального компоненту E-Health МОЗ України, НСЗУ буде забезпечено доступ до необхідної інформації та процедур, у тому числі до формування аналітичних звітів та платіжних документів, які мають відповідати кількості пацієнтів, що обслуговуються.
Згідно з потребами та першочерговими завданнями, інформаційна система декларуватиме API, до якого будуть під’єднуватись медичні інформаційні системи – клієнтські програми, що покриватимуть серед іншого наступні функції:

Таким чином, інформаційна система на базі MVP має на темі забезпечити програмно-технічну підтримку першого етапу реформи – впровадження фінансування за прицнципом “гроші йдуть за пацієнтом” на рівні первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для відшкодування вартості ліків у наступних етапах реформи.