0 800 303 0859-18пн-пт
Меню

Етап “Планування”

На етапі діагностики наші фахівці спільно із замовником збирають необхідну інформацію з метою визначення усього переліку робіт, послуг і товарів, які необхідно придбати і провести для повного і правильного впровадження медичної інформаційної системи “ЕМСІМЕД” . Як правило, робіт із впровадження досить багато, особливо у великих медичних установах, і виконують ці роботи різні люди. Метою етапу планування є оптимізація послідовності робіт у часі і трудових витрат з урахуванням наявних ресурсів замовника, виконавця та підрядників. Грамотно проведене планування призведе зрештою до істотної грошової економії.

Этап «Планирование» - Внедрение МИС «ЭМСИМЕД»

Основними причинами, що спонукають провести планування, є:

Запорукою повного і правильного планування є вичерпна інформація про всі доступні трудові ресурси з боку замовника. Для цього в ході діагностики і організаційних заходів ми детально розповідаємо, які роботи необхідно провести, рекомендуємо, кому краще проводити ці роботи, і спільно із замовником визначаємо кінцевого виконавця. У замовника завжди є вибір в цьому питанні: на роботи можна залучати співробітників нашої компанії, співробітників власної організації або персонал компаній-підрядників. Вибір замовника позначиться як на вартості робіт, так і на термінах виконання. Після планування ми рекомендуємо замовнику забезпечити адміністративну підтримку виконання поставлених завдань у своїй організації. Найбільш оптимальний шлях – видати наказ по установі з призначенням відповідальних, визначенням тимчасових функціональних і адміністративних обов’язків і прав, термінів виконання і т. д.

Результатом планування є план-графік робіт, в якому перераховані всі роботи, їх послідовність, виконавці та терміни виконання. План-графік складається та затверджується спільно із замовником і містить певний часовий запас на випадок непередбачених обставин.