0 800 303 0859-18пн-пт
Меню

Договір публічної оферти

Справжній документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу. Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом цього Договору між Користувачем і Адміністрацією та засвідчує факт його укладання.

Визначення термінів

Договір публічної оферти (Оферта) – договір, публічно укладений між Користувачем та Адміністрацією про умови отримання доступу до інформації, розміщеної на Веб-сайті.

Адміністрація – адміністрація веб-сайту www.emci.ua.

Користувач – фізична особа, резидент України, яка досягла 18-річного віку, що наділена повною цивільною дієздатністю, що використовує цей сайт та/або його окремі інструменти та модулі, та погодилась з умовами Оферти.

Веб-сайт – web-сайт, що належить Власнику сайта, на якому міститься актуальний перелік товарів та послуг, за URL-адресою: https://emci.ua.

Контент – текстові та аудіовізуальні матеріали, що розміщені (доступні) на Веб-сайті для Покупця/Користувача.

Об’єкти інтелектуальної власності – знаки для товарів та послуг, матеріали та інформація, що захищена авторським та/або суміжним правом, логотипи, комерційні назви, що належать відповідним правовласникам.

Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

Сторони – Адміністрація Веб-сайту, Користувач.

1. Загальні положення

1.1. Справжня Угода регулює порядок доступу Користувача до Контенту, що розміщений на Веб-сайті.

1.2. Справжня Угода є публічною офертою. Користувач, який використовує матеріали та інструменти Веб-сайту, вважається безумовно таким, що приймає (акцептує) цю Угоду.

Користувач має повністю ознайомитись з умовами цієї Угоди до моменту реєстрації на Веб-сайті . Реєстрація Користувача на Веб-сайті, та/або оформлення Замовлення свідчить про повне та безумовне прийняття Угоди Користувача (у відповідності до ст. 614, ст. 642 Цивільного Кодексу України).

1.3. Веб-сайт є платформою для розміщення Контенту.

1.4. Інформація про Контент відображена на Веб-сайті www.emci.ua є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена, доповнена, видалена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача.

Адміністрація Веб-сайту має право в будь-який час вносити зміни в умови цієї Угоди. Зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на Веб-сайті та не потребують додаткового повідомлення Користувача.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Користувач зобов’язується уважно ознайомитись з цією Угодою. У разі, якщо Користувач не згоден з її умовами, Користувач зобов’язується негайно припинити використання Веб-сайту.

2.2. Користувач погоджується не виконувати дії, які можуть бути розцінені як такі, що порушують чинне законодавство України або норми міжнародного права, у тому числі в галузі інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав, а також будь-яких дій, що можуть призвести до порушень у нормальній роботі Веб-сайту та його сервісів.

2.3. Використання матеріалів, а саме: копіювання, тиражування, переробка та ін., розміщених на Веб-сайті без письмового дозволу правовласника не допускається.

2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Веб-сайті не мають суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятим нормам моралі та етики.

2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститись на Веб-сайті.

2.6. Користувач розуміє і погоджується, що будь-які матеріали або сервіси Веб-сайту та/або їхньої частини можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується, що Адміністрація не несе будь-якої відповідальності та не несе будь-яких обов’язків пов’язаних з такою рекламою.

2.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

3. Конфіденційність і захист інформації

3.1. Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, електронну адресу, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Адміністрацією виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти.

3.2. Адміністрація має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Адміністрації за адресою, вказано на Веб-сайті.

3.3. Адміністрація має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

3.3.1. Cookies, це файли, що містять ідентифікатор, який відправляється веб-сервісом на веб-браузер та зберігається в ньому. Файли Cookies можуть бути «постійними» або «тимчасовими».

3.3.2. Файли Cookies використовуються Адміністрацією для аналізу використання Веб-сайта, а саме: які сторінки Користувачі відвідують найчастіше, для обробки помилок на окремих сторінках Веб-сайту.

3.3.3. Вся інформація Cookies збирається та обробляється анонімно. Вона використовується лише для покращення роботи окремих елементів Веб-сайту, а також Веб-сайту в цілому.

3.3.4. Користувачі мають змогу керувати файлами Cookies, що зберігаються на їхніх комп’ютерах. Під користуванням файлами Cookies слід розуміти їхнє блокування або видалення.

4. Інші умови

4.1. Веб-сайт може бути тимчасово, частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних або профілактичних робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

4.2. З усіх питань, які не передбачені умовами цієї оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.

5. Термін дії договору

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту Користувачем – згідно п.1.2. цього Договору і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі.